หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 2/2566

- 28 ก.พ. 67 การจัดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ล่าสุด) 

- 21 ก.พ. 67 ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.วิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการฯ เนื่องในโอกาสรับปริญญา ดุษฎีบัณฑิต(ล่าสุด)

- 20 ก.พ. 67 การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำกรอบหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ล่าสุด)

- 14 ก.พ. 67 จัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ล่าสุด)

- 14 ก.พ. 67 จัดกิจกรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบความรู้ 5 วิชาหลักให้นักเรียน ป.4-6 ผ่าน OBEC CHANNEL (ล่าสุด)

- 12 ก.พ.67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จ้างเหมาบริการ 

- โรงเรียนบ้านท่าระพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างฯ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รับสมัคร 7-11ก.พ.67 

งานวันครู ครั้งที่ 68 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” 

ผลการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2566 

- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 

12 ธ.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับรางวัล IQA award ระดับดีเด่น โรงเรียนขนาดกลาง 

- ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 

8 พ.ย. 66 ดร.วิภารัตน์ แสงแก้ว มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน 

ดร.วิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบ้านท่าระพา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับคุณภาพ A คะแนน 93.80 

6 พ.ย. 66 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2566 

โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 

2 พ.ย.66 นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา และคุณครูวสันติชัย แก้วกำเนิด ศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์ฯ 

สพป. สระแก้ว เขต 1 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2566

ภาคเรียนที่ 1/2566

6-7ก.ย.66 นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคุณครูเข้าร่วมการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รอบ best of the best ระดับเขตฯ

1ก.ย.66 นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา ได้เข้ารับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022)

23 ส.ค 66 โรงเรียนบ้านท่าระพาจัดกิจกรรมอบรมทักษะกีฬาให้กับนักเรียน (ล่าสุด)

22ส.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับประเมิน การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

15ส.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

11ส.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2566

10-11 ส.ค. 66 นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา พร้อมกับ คุณครูชนม์ชนก และ คุณครูณิชาภัทร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

- 9 ส.ค. 66 ตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านท่าระพาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ณ สพป.สระแก้ว เขต1

7-8 ส.ค.66 คุณครูและตัวแทนนักเรียนชั้นป. 4 โรงเรียนบ้านท่าระพา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse ฯ

7 ส.ค.66 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าระพา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา STA STEM STUDENT ณ โรงเรียนบ้านแก้ง(พันธ์นุสสร)

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าระพาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชนครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 7-8 สิงหาคม 66

5ส.ค.66นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนบ้านท่าระพา เข้ารับรางวัลครูต้นแบบคุณธรรม66 

3ส.ค.66โรงเรียนบ้านท่าระพายินดีต้อนรับ คุณครูณิชาภัทร จุมพล เนื่องในการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสาขาปฐมวัย

- 27ก.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ร่วมกับ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านท่าระพา

25ก.ค.66 นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คุณภาพระดับดีเยี่ยม ในการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2566

24-25 ก.ค.66นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ครูผกามาศ ครูสิริกัญญาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นคณะทำงาน สังเคราะห์ sar ระดับเขตฯ ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

19ก.ค.66 นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา เข้ารับโล่รางวัลองค์กรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

11ก.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพาได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและฟันของนักเรียน จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไทร

10ก.ค. 66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒานาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของ คุณครูชนม์ชนก มาตย์แท่น

- การนิเทศการสอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนก.ค.66 นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา พร้อมกับคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าระพาผ่านการพิจารณาสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข "ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน" ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านท่าระพา ผ่านเกณฑ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2566

4 ก.ค. 66 โรงเรียนบ้านท่าระพา นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เพศวิถีศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไทรให้ความรู้แก่นักเรียน

26 มิ.ย.66กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่โรงเรียนบ้านท่าระพา

8 มิ.ย.66 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2566

3มิ.ย.66 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

- 2มิ.ย.66 นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ฯ

- 16พ.ค.66 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566"

29เม.ย.66โรงเรียนบ้านท่าระพาขอเชิญชวนประชาชนโหลด 3 แอปฯเกี่ยวกับการเลือกตั้ง "SMART ECT" โดยสำนักงาน กกต.

12มี.ค.66สรุปถ้วยรางวัลผลการแข่งขันกีฬาเครือข่ายของโรงเรียนบ้านท่าระพา 

27ม.ค.66ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

25ม.ค.66คณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนของ สพป.สระแก้วเขต1 เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือการแปรรูปอาหารและโครงงานอาชีพ จ.ราชบุรี

16ม.ค.66คุณครูโรงเรียนบ้านท่าระพาได้รับรางวัลในงานวันครู