หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

7-8 ส.ค.66 คุณครูและตัวแทนนักเรียนชั้นป. 4 โรงเรียนบ้านท่าระพา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse ฯ

Super User