หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

7 ส.ค.66 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าระพา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา STA STEM STUDENT ณ โรงเรียนบ้านแก้ง(พันธ์นุสสร)

Super User