หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

25ก.ค.66 นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คุณภาพระดับดีเยี่ยม ในการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2566