หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

10ก.ค. 66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒานาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของ คุณครูชนม์ชนก มาตย์แท่น