หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

4 ก.ค. 66 โรงเรียนบ้านท่าระพา นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เพศวิถีศึกษา โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไทรให้ความรู้แก่นักเรียน