หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

9 ส.ค. 66 ตัวแทนคุณครูโรงเรียนบ้านท่าระพาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ณ สพป.สระแก้ว เขต1