หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

-16พ.ค.66 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ "เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566"(New)

Super User