หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

การนิเทศการสอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนก.ค.66 นำโดย นางวิภารัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าระพา พร้อมกับคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา