หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

โรงเรียนบ้านท่าระพา ผ่านเกณฑ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2566 (NEW)

Super User