หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

25ม.ค.66คณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนของ สพป.สระแก้วเขต1 เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือการแปรรูปอาหารและโครงงานอาชีพ จ.ราชบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2565
โรงเรียนบ้านท่าระพา นำโดย ผอ.วิภารัตน์ แสงแก้ว ได้นำคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพป.สระแก้วเขต1 เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ คือ
การแปรรูปอาหารและโครงงานอาชีพ
ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ และ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โดยมี ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศน.สากล พรหมศิริเดช และ ศน.ศรีไพล พรหมศิริเดช
ร่วมให้กำลังใจนักเรียน คณะครูผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสถานศึกษา ในการเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ทางโรงเรียนบ้านท่าระพา ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง