หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

22ส.ค.66 โรงเรียนบ้านท่าระพา ได้รับประเมิน การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา