หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

8 มิ.ย.66 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา2566