หมู่5 ถนนสุวรรณศร บ้านท่าระพา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 (ติดต่อ ผอ.รร. : 086-0830292)

O12 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน และ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน